ANA SAYFA

Miller deneyi  

Miller, deneyinde ilk atmosfer koşullarını taklit etti, ilkel atmosfer olarak H, CH4, NH3 ve H2O kullandı. Elektrik verdi, sonuçta 3 çeşit aminoasit (bundan sonra aa olarak gösterilecektir.) ve başka yağ asitleri elde etti. Aminoasitler proteinlerin yapıtaşlarıdır.

Eleştiriler:

1-     Miller, soğuk tuzak kullandı: yani oluşan aa’ları oluşan diğer zararlı maddelerin etkisinden kurtarmak için özel bir düzenek yapmıştı.

Cevap: soğuk tuzak doğa tarafından da çeşitli yollardan sağlanabilir, mesela okyanus tabanında gelen soğuk su akıntısı aa’ları buradan uzaklaştırabilirdi. Veya böyle bir etki olmasa bile biraz sonra bahsedeceğim gibi organik maddeler uzaydan gelebilirdi. Bu deneyle anlatılmak istenen, bir şekilde cansız maddenden canlı maddelerin yapıtaşlarının oluşabildiğidir. 

2-     ilk atmosfer koşulları yanlış düzenlendi: N ve CO2 yerine NH3 ve CH4 kullanılmıştır. Ayrıca O2 seviyesini daha yüksek olması gerekirdi, bugünkü bulgular bunu gösteriyor.

Cevap: tamam NH3 seviyesi daha azdı, ancak O2 seviyesi nerdeyse yoktu, O2, O2 soluyan bakterilerin oluşmasıyla dünyada birikmiştir. Bu da 2-2,5 milyar yıl almıştır. Ve bu deney daha sonra hem Millerce hem de başka kişilerce gerçek atmosfer koşulları taklit edilerek defalarca yapılmış, daha yeni aa’lar ve nükleotitler de elde edilmiştir. 

3-     Yaşam için gerekli sadece 3 aa elde edilmiş, yeterli değil, ayrıca çok sayıda zararlı birleşik elde edilmiş. Ayrıca oluşan aa’ların çoğu sağ elli(D), halbuki canlılardaki aa’ların hepsi sol ellidir. Ve neden canlılardaki aa’ların hepsi sol elli(L).

Cevap: Dediğim gibi bu deney sadece, cansız maddeden canlılığın yapı taşlarını oluşturabileceğini göstermek için yapılmıştır. Ancak daha tatminkar cevap istiyorsan

-         eğer söylendiği gibi yaşam uzaydan geldiyse, bu eleştirinin bir anlamı kalmıyor, bak uzaydan gelen yaşam.

-         D ile birleşen ve L ile birleşmeyen bir X maddesi varsa, bu D ile birleşip onu çökeltmiş ve ortalık D’ye kalmış olabilir. 

4-     aa oluşunca peptid bağı kurulur, bu sırada su açığa çıkar, ama zaten aa’lar suda oluşuyor, su dolu bir ortamda su açığa çıkaran bir tepkime olmaz.

Cevap:1-yaşam uzaydan geldiyse bu eleştiri de anlamsız.

2-fox deneyi: aa’lar oluşur oluşmaz, volkanik kayaların oraya taşınır ve su buharlaşarak yok edilir.

1960-1980 yılları arsında birçok kişi tarafından yapılan deneylerde, farklı enerji kaynakları, farklı olan koşullar kullanıldı ve diğer aa’lar ve nükleeik asitler de elde edildi. Ayrıca ilkel RNA’nın kendi kendine oluşabileceği de gösterilmiştir.

ANA SAYFA