ANA SAYFA

Uzaydan gelen yaşam

NASA’nın araştırmalarına göre uzak yıldız sistemlerinde(özellikle orion bulutsusunda) çeşitli aa’ların oluştuğu tespit edilmiştir.

Orion bulutsusundaki yıldızların ışığı şiddetli bir şekilde polarizedir. Bu yüzden burada oluşan aa’lar asimetriktir ve ışığı eşit miktarda sağa ve sola değil de sadece sola çevirirler, bu yüzden bunlar sol elli aa’lardır.

Fransa’daki laboratuarlarda uzay koşulları taklit edilerek bir deney yapıldı. Bir kap alındı, havası boşaltıldı(cm3 başına 10 molekül). İçeriye karbon atomları konuldu, ve bu hedef atomların üzerine O2, H2 ve N fırlatıldı(yeni yıldız oluşurken bu elementler uzaya fırlar) çeşitli aa’lar ve adenin ile urasil elde edildi. Zaten radyogökbilimciler uzayda çok kompleks yapılı organik moleküller buluyorlardı. Ayrıca kuyrukluyıldızlarda da bol miktarda yaşam öncesi gerekli parçalara rastlıyorlardı. Demek ki bu yapılar yalnızca dünyada değil, uzayda da oluşabilirdi ve bunlar göktaşları ve kuyruklu yıldızlarla dünyaya taşınabilirdi.

Mevcut verilere göre uzaydan her yıl 40.000 ton toz yağmakta ve bunun yaklaşık 10.000 tonu organik maddedir. İlk bir milyar yıl içinde yağmış olan organik madde miktarı ise 10 trilyon ton. Bunların dışında bir de kuyrukluyıldız ve göktaşları var ve dünyanın ilk oluşuğu sıralarda dünya bu gökcisimlerinin bombardımanı altındaydı. Tüm bu veriler ışığı altıdan yapılan incelemelerde uzay kaynaklı 70 çeşit aa’ya(yaşama için 20 tane yeterli), klorofil benzeri yapılara, nükleotitlere rastlanılmıştır