ANA SAYFA

Doğal seçme  

Doğal seçme evrimin temel mekanizmalarından diğeridir. Kısaca şöyle özetlenebilir. Çevreye uyum sağlayanların hayatta kalma şansı daha yüksek, sağlayamayanların daha azdır. 

Mutasyonla ve cinsel karışımla olan değişiklik doğal seçimle ayıklanır ve bazı türler yok olur bazıları varlığını devam ettirip yeni türler oluştururular.  

Kelebek hikayesinden de görüdlüğü gibi sanki evrimin bir amacı varmış gibi gözüküyor, sanki doğa bilinçli davrandı da kelebeği siyahlaştırdı. Hayır, bu tamamen rastlantısal bir değişiklikti. Eminiz ki bu şekilde bir yararlı mutasyon olmayıp da yoklan binlerce, milyonalrca tür gelip geçmiştir. Bugün yaşayanlar ise, hep yararlı değişmlerin sonucunda bugğne kadar geldiler.  

Unutulamasaı gereken bir konu da, oluşan mutasyon tüm türleri etkilememiş olabilir, yani içlerinde hala beyaz kelebekler kalmış olabilir, ama bunlar hemen avlanmış ve yokolmuşlardır. Şöyle de olabilridi, bu beyaz kelebekler başka bir bölgede de yaşıyor oalbilriler, ordaki ağaçlar hala beyazdır, doalyısyıla yaşamlarını sürdürüyorlardır. Bu yüzxden bir dinci şöyle sorduğunda “peki bu beyaz kelebekler evrim geçirdiyse neden hala beyaz kelebekler var” şu cevabı vermek gerekir. “çünkü bazı beyaz kelebekler farklı bir coğrafyadaydı, dolayısyıla orda yaşamlaarını sürdürdüler, siyahları ise ingilterede oluştu.” Benzer şekilde  

DİNCİ: neden insanın atası olan yaratıkların tümü insan olmadı da kimi maymun olarak kaldı

EVRİMCİ: farklı coğrafyada yaşıyorlardı, farklı mutasyonlara tabi oldular,  yani tek bi tane ata yokki, aynı atadan birsürü var.

ANA SAYFA