ANA SAYFA

Değişim  

Canlılar iki yolla değişime uğrarlar 

-         DNA’da mutasyon

-         DNA’ların cinsle karışımı 

Mutasyonlar  

Beden hücrelerinde mutasyon olursa bunun farkına varmayız(kanser dışında). Ancak üreme hücrelerinde mutasyon olursa bu farkedilir, çünkü bu mutasyon gelecek kuşakların tüm hücrelerinde belirecektir. Yani mutasyon olan bireyde sadece üreme hücreleri mutasyonlu olurken sonraki kuşaklarda tüm hücreler mutasyonlu olur. 

Mutasyonlar ender görülür ve çoğu da zararlıdır. Ancak bazen bir organizmanın proteininde çevreye uyum sağlamasında yararlı değişimlere neden olabilir. Yararlı mutasyonlar olsa bile bunların etkisi küçük olacaktır. Dolayısıyla zor farkedilir, ancak zararlı mutasyonlar bir aksaklığa neden olduğu için kolay farkedilir. Peki neden çoğu mutasyon zararlı, çünkü şuanda mevcut yapılar, canlılar oldukça kompleks yapılardır ve böyle kompleks yapıda olan rasgele bir değişiklik çok büyük ihtimalle o yapıya zarar verir, ancak zamanda geriye gidersek, yapılar daha basitleştikçe oluşacak mutasyonların yararlı olma şansı da artar. 

Yararlı mutasyonlara örnek bir olay aşağıda verilmiştir.  

İngiltere’de 1850’lerde Manchester’da bir yörede ağaçlar açık renkliydi, dolayısıyla bu ağaçlar üzerinde yaşayan açık renkli kelebekler bu kelebeklerce beslenene kuşlara kolay yem olmuyorlardı. Ancak sanayileşmenin etkisiyle ağaçların kabukları grileşti. Dolayısıyla beyaz renkli kelebekler kolay görünebilir hale gelecekti ama aynı sıralarda meydana gelen rasgele bir mutasyondan ötürü kelebeklerin kanatları da koyulaştı, dolayısıyla yine ağaçlar üzerinde  görünmemeye başladılar ve kolay yem olmadılar, bu da türlerini devam ettirmelerini sağladı. Gördüğünüz gibi bu mutasyon daha önce gerçekleşmiş olsaydı, kesinlikle zararlı bir etkisi olacaktı ve bu kelebeğin soyu tükenecekti ama çevre de zaten değişmiş olduğundan bu mutasyon yararlı bir etki gösterdi. Yani normalde zararlı etkisi olabilecek bir mutasyon yararlı olarak da etki yapabiliyor.  

NOT: Dinciler diyor ki, hem siyah hem beyaz kelebekler vardı, beyazların sayısı azaldı, siyahlarınki arttı, yani yeni bir tür oluşmadı. 

Cinsel karışım  

Gördüğümüz gibi mutasyonların çoğu zararlıdır. DNA’yı bozmadan değiştirebilecek bir şeylerin olması gerekir. Bunu da DNA’yı başka bir DNA ile karıştırarak yapabilir. 

CGGATGCA 

TACCAGTA

 

şeklinde iki dizilime sahip olan DNA’lar ortalarında koparılıp  birleştirilseler bu kesinlikle iyi bir değişme olacaktır. Çünkü her iki DNA da evrimin çetin testinden geçmiş ve bugüne kadar gelmişlerdir dolaysıyla oluşan yeni parça da dayanıklı bir parça olacaktır. Bu bugün laboratuar ortamında yapılıyor. İki ayrı hayvanın DNA’ları birleştirilebiliyor veya bakterileri çiftleştiriyorlar, biri verici özellikte diğeri alıcı(girintili-çıkıntılı) özellikte olan iki bakteriyi alıp DNA’larını birleştirebiliyorlar 

Sonuçta bu iki şekilde meydan gelen yararlı değişimiler birikerek çok farklı canlılar oluşmaktadır.  

ANA SAYFA