ANA SAYFA

Yaşamın oluşması

Öncelikle canlı yaşamının başlaması için proteinlerin oluşması gerekir. Proteinler canlıların temel yapıtaşıdır, başka maddeler de vardır ama bunlar yardımcı niteliktedir. Bir araba için metal neyse canlılar için de protein odur. Arabada başka maddeler de vardır ama temel madde metaldir, ayrıca diğer arabalardan onu metal aksamın dizaynı ayırt eder. Proteinler de işte böyledir. Hem ana maddedir, hem de canlıları diğer canlılardan ayırıcı özelliklere sahiptir. Ayrıca vücut ıssı, hareket, düşünme, duygu ve öğrenme gibi faaliyetlerin temelidir.

İkinci önemli madde ise DNA’dır. Bu ise kalıtımın ve üremenin temelidir. DNA’yla ilgili bilgi almak için buraya tıklayınız.

Proteinlerin oluşumu hakkında bilgi almak için buraya tıklayınız.

4,5 milyar yıllık dünyanın yaşamını 1 saate sığdırmış olsak, temel yapı taşları ve tek hücreli yaşamın başlaması için 55 dakika harcanmıştır, geri kalan 5 dk içinde diğer canlı formlar oluşmuştur.