ANA SAYFA

Fosilleşme  

Fosilleşme çok özel koşullarda ve yerlerde olmalıdır. Şartlar şöyle;   

Canlı öldükten sonra ceset parçalanmamalı

Çevrenin etkisiyle değişikliğe uğramamalı

Çamur veya mil içine gömülmeli

Gömülme suda daha çok, serin yerlerde daha çok görülür. Ayrıca çökelmenin olduğu nehir ağızlarında ve göllerde daha çok görülür. Çökelme de belirli zamanlarda olur. 

Bu yüzden belirli zamanlara ait fosiller bulunur. Yani her canlıya ait, her çağa ait fosil bulmak çok zordur, hatta bugün fosil bulabiliyorsak şanslıyız. Bu yüzden dincilerin “hani nerde ara fosilleriniz” sorularına aldırış etmemek gerekir. Ki zaten birçok ara fosil bulunmaktadır.

Yani bir türden diğerine geçerken arada her iki türün özelliklerini taşıyan canlıların olması gerekir, mesela sürüngenlerden kuşların türediği söyleniyor, dolayısıyla yarı kuş yarı sürüngen canlıların olması gerekir ki bunlara ait fosiller bulunmuştur.