ANA SAYFA

Evrim teorisinin gelişimi  

Evrim teorisi sanıldığı gibi Darwin’le başlamış değildir. Darwin sadece ortadaki fikirleri sistematikleştirmiştir. Tabi ki kendisi de gözlemlerde bulunmuş teoriyi şekillendirmede büyük katkıları olmuştur. Yani o evrim düşüncesini değil de evrim kuramını ortaya koymuştur. 

Evrimden bilimsel anlamda ilk söz eden Thales olmuştur.(M.Ö 6. yy) ona göre tüm canlılık denizden geliyordu. Her şeyin özünde su vardı. Onu izleyen Anaximander her canlının özünün balık olduğunu daha sonra karaya çıktığını ve diğer canlılar dönüştüğünü öne sürdü. Aynı dönemde Heraklitos doğal seleksiyon benzeri bir çatışmadan söz etmiştir. Daha sonra ise Aristo sahneye çıkmıştır. Ona göre canlılar en ilkel düzeyde kendiliğinden oluşmuştur, doğanın ihtiyacına göre organlar oluşmuştur. Evrimsel gelişmeyle türler oluşmuştur. Ve Aristo ilk olarak canlıları sınıflandırmıştır.

Evrime ait bu düşüncelerin hemen etkinlik kazanması beklenemezdi. Çünkü egemen inanç sistemleri buna olanak vermediği gibi o tür hipotezleri yoklamaya yönelik bilimsel çalışmalar da yoktu ortada.

18. yüzyılda birkaç bilim adamınca evrim konusu daha detaylı şekilde ele alındı. Ama kilisenin baskısı nedeniyle fikirlerinin yanlış olduklarını söylemek zorunda kaldılar. 

Lamarck, evrim konusunda kapsamlı ve tutalı ilk kuramı oluşturan kişidir. Burada onun teorisine değinmeyeceğim ama aşağıdaki örnekte teorinin kısaca neye benzediği hakkında bir fikre sahip olabilirsiniz. 

Ve yıl 1859, darwin 5 yıllık gezisi sonucunda elde ettiği bulgulara dayanarak “Türlerin Kökeni” adlı kitabı yayınlıyor.  Darwin canlıların ortak bir kökenden kaynaklandığı savını ilk ortaya atan kişi olmamakla beraber bu savı doğrulayan çok sayıda değişik gözlemsel kanıt ortaya koymuştur. Böylece bu sav salt bir  tahmin olmaktan çıkmış bilimsel bir önerme,hipotez haline gelmiştir. Ancak evrim sürecinin düzeneğini oluşturan doğal seleksiyon fikri Darwin’in kurama önemli katkısıdır. DNA’nın bulunuşuyla Darwin’in teorisinde revizyona gidilmeye ihtiyaç duyulmuş ve daha sonra sentetik evrim teorisi ortaya atılmıştır. Şimdi bu son 3 modele bir göz atalım 

Perdeli ördek ayağının geşlişimini örnek alalım  

Lamarkçı:

İlk başta perdesiz ayaklı ördek vardı

Ayaklar yüzme için kullanıldıkça perdeler gelişti

İzleyen soylara bu özellik aktarıldı ve perdelilerde artış görüldü 

Darwinci:

İlk başta kimi ördekler perdeli kimisi perdesiz ayaklara sahipti, ama sebebi bilinmiyor ancak bu ilerde açıklanabilir.

Doğal seçimle perdeliler seçildi

Perdeliler çoğaldı 

Neo-darwinci(sentetik teori)

İlk başlarda değişkenlik vardı, sebebi genetikseldi

Sonrası Darwinci görüşle aynı 

DNA’nın bulunmasıyla Darwini teorisi çıkmaza giriyordu, çünkü sadece genlerde olan değişiklikler aktarılabiliyordu,, üstelik bu değişikliğin üreme hücrelerinde olması gerekirdi ama daha sonra sentetik teori geliştirildi, buna göre mutasyonların sebep olduğu değişiklikler doğal seçilimle seçilir ve canlılar bu şekilde evrimleşirdi.

ANA SAYFA