ANA SAYFA

Canlıların yayılışı  

Milyon yıl  önce                                                Olaylar                                                                      

4000                           Yapıtaşlarının bir milyar yıllık süre sonunda oluşması sonucunda ilk oksijensiz solunum yapan bakteriler oluşmuştur. Bitkilerden ise archae oluşmuştu. Bunlar için oksijen zehir demekti. 

3500                            fotosentez yapan bakteri, oksijen çoğalıyor. 

2500                            atmosferdeki oksijenin açığa çıkmasıyla oksijenli solunum yapan bakteriler gelişti. Bunlardan biri olan mitokondira adlı bakteri daha sonra ökaryot hücrelerin içine geçip onlarla simbiyoz olarak yaşamaya başlar ve onlarla evrimleşir. Bu arada ozon tabakası oluşuyor ve ilkel hücrelerin ölmelerini bilinçsiz şekilde engelliyor. 

1400                            ökaryot hücreler ortaya çıkmaya başladı 

1000                            eşeyli üreme ortaya çıktı, böylece genetik şifre paylaşılmaya ve daha kararlı yapılar ortaya çıkmaya başladı. 

1000-590                    ilk çok hücreli canlılar oluşmaya başladı, bitkilerde algler meydana çıktı. İlkel denizanaları gözüktü. 

590-505                      kambriyen dönem, trilobitler, diğer sert vücutlu omurgasızlar 

505-440                      çenesiz balıklar 

440-410                                             çeneli balıklar 

410-360                      amfibianlar(hem karada hem suda yaşayanlar.) bunlar sudan karaya geçişin başlatıcıları sayılırlar 

360-290                                            ilk sürüngenler 

290-250                      permian dönemi. Sürüngenler gezegeni sardı 

250-215                                            ilk dinozorlar, memeliye dönüşen sürüngenler, memeliler 

215-145                                         jurassic dönemi. ilk kuşlar, dev dinozorlar 

145-65                                                 ilk çiçekli bitkiler, dinozorların yok oluşu 

65-55                          primatların türemesi 

55-38                                                     lemurlar, tarsierler 

38-25                                                 maymunlar     

25-5                                                         büyük maymunlar 

4                                  Australoptihecus(maymun-adam) 

2                                  homolar 

ANA SAYFA